Aanvullend reglement COVID-19

Aanvullend reglement Tennisclub Stekene n.a.v. COVID-19

 

Algemeen

 

 • Dit reglement is een aanvulling op het huishoudelijk reglement dat je terugvindt op onze website. Het art 10, 11 en 12 van dit reglement zijn tijdelijk geschorst.
 • Dit reglement bevat de richtlijnen van Tennis Vlaanderen en de Nationale Veiligheidsraad en dienen strikt toegepast te worden.
 • Het niet strikt toepassen van de maatregelen kan de club sancties opleveren die zelfs  de sluiting van de club kunnen betekenen.
 • De club hanteert  daarom een nultolerantie aangaande  misbruik van dit reglement en de aanbevelingen van de overheid. Mogelijke sancties zijn oa.  een  verwijdering  uit het reservatiesysteem.  Boetes die de club zou krijgen van de overheid door het overtreden van de regels, zullen verhaald kunnen worden op de overtreders. Uiteraard gaan we er vanuit dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt zodat we alsnog  kunnen genieten  van de mooiste sport ter wereld!
 • De toegang tot de buitenterreinen is enkel voorbehouden voor de leden. Is je lidgeld niet in orde dan kan je niet spelen. We ontvangen dus absoluut geen contant geld op de club!
 • Het spelen met gastspelers is niet toegelaten
 • We rekenen erop dat je enkel speelt met  iemand die kan reserveren, (lees lidgeld betaald heeft)
 • Bij regenweer kan er niet gespeeld worden
 • Er mag enkel buiten gespeeld worden. De toegang tot de ballons is voor iedereen verboden en deze zijn ook afgesloten
 • Het Chalet blijft gesloten. Dit betekent dat ook de kleedkamers en toiletten niet toegankelijk zijn.
 • Spelers komen enkel naar de club tijdens hun gereserveerd spelmoment. Kom dus maximum 5 minuten vóór aanvang van de geplande wedstrijd en verlaat de site onmiddellijk na het spelen van de wedstrijd

 

 

Voor de wedstrijd

 

 • Reserveer je terrein online. Het maken van een reservatie betekent dat je akkoord bent met het reglement.
 • Plan je toiletbezoek  vooraf vermits de toiletten op de club niet toegankelijk zijn
 • Kom maximum vijf minuten vóór de geplande match naar de club
 • Zorg zelf voor een plastiek zakje om je afval in op te bergen (zakdoekjes, flesjes, enz. ) Er staan geen vuilbakken op de terreinen
 • Markeer je tennisballen vooraf (bv met de initialen van je naam)
 • Breng indien mogelijk een desinfecterend product mee en/of een eigen handschoen (contact sleepnet, …)
 • Speel met je eigen racket
 • Zorg voor een propere handdoek

 

Tijdens de wedstrijd

 

 • Hou  1.5m afstand wanneer je het terrein betreedt
 • Volg de regels rond het gebruik van ballen:
  • Speel alleen met je eigen gemarkeerde ballen
  • Raak de andere ballen niet aan met je handen (speel ze terug met je voet of racket)
  • Gebruik je eigen ballen aan jouw opslagkant
 • Doe de kantwissel aan de tegenovergestelde zijde van het net. Hou afstand van je medespeler
 • Toeschouwers zijn niet toegelaten
  • Uitzondering spelers onder de 12 jaar moeten vergezeld zijn van één ouder
 • Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen
 • Neem geen selfies
 • Hoesten of niezen doe je in je elleboog
 • Niet sproeien  (terrein worden automatisch gesproeid  vanaf 24u)
 • Verlichting terreinen is niet mogelijk.

 

Na de wedstrijd

 

 • Veeg de terreinen. Gebruik hiervoor een eigen handschoen voor het sleepnet of desinfecteer je handen voor en na het vegen; let erop dat de borstels of netten keurig opgehangen worden nadien en de sproeiers vrijblijven
 • Zorg dat je alle afval meeneemt naar huis. Er bevinden zich geen vuilbakken op de club
 • Verlaat onmiddellijk de club